diensten

De Zorgdiensten van Thuiszorg Alles in Zorg

Wanneer u door ouderdom, ziekte of een handicap aangewezen bent op zorg of hulp, dan staan de wijkverpleegkundigen en de wijkziekenverzorgenden van Thuiszorg Alles in Zorg graag voor u klaar. Voor een uurtje per dag, een aantal dagdelen per week of de klok rond. Dankzij hun ervaring en deskundigheid weten onze medewerkers zich uitstekend aan te passen aan uw persoonlijke wensen en omstandigheden.

Wij zijn er voor jonge en oudere mensen. Voor iedereen die voor korte of langere tijd behoefte heeft aan ondersteuning thuis.

Als u niet opgenomen wilt worden in een verzorging- of verpleeghuis

Als u ervoor gekozen hebt om thuis te overlijden

Als u 24 uur zorg per dag nodig heeft

Als beperkingen ondervonden worden door lichamelijke en/of psychische aandoeningen. Bijvoorbeeld bij de ziekte van Alzheimer

Als begeleiding nodig is door gebrek aan zelfzorg of ziekte-inzicht

Veel voorkomende redenen voor de inschakeling van Thuiszorg Alles in Zorg zijn:

U wilt zelfstandig blijven wonen maar u heeft permanente professionele ondersteuning en begeleiding nodig

U kunt om wat voor reden dan ook niet voor uw partner of familielid zorgen,

U heeft behoefte aan permanent gezelschap

U wilt thuis herstellen na een ziekenhuis operatie

U wilt (nog) niet naar een verzorg- of verpleeghuis

U bent in afwachting op een opname in een verzorg- of verpleeg

U bent in de laatste levensfase en u heeft de wens om thuis te sterven

Verpleegkundige zorg

Veel verpleegkundige handelingen kunnen prima bij u thuis worden uitgevoerd. Wondverzorging bijvoorbeeld, maar ook het geven van injecties, advies over hulpmiddelen en medicijngebruik, incontinentieproblemen, terminale verpleging en het leren omgaan met een ziekte of handicap. Onze gediplomeerde wijkverpleegkundigen bieden u graag de helpende hand. Deze vorm van zorg valt onder de zorgverzekering, hiervoor is geen eigen bijdrage verschuldigd.

Persoonlijke verzorging

Thuiszorg Alles in Zorg biedt graag ondersteuning bij die dagelijkse dingen die niet meer zo vanzelfsprekend zijn. Onze wijkziekenverzorgenden helpen u bijvoorbeeld met douchen, aan- en uitkleden en geven hulp bij beweging en houding. Ons doel is uw zelfredzaamheid te stimuleren en te vergroten. Deze vorm van zorg valt onder de zorgverzekering, hiervoor is geen eigen bijdrage verschuldigd.

Huishoudelijke zorg

Hulp in de huishouding kan soms een hele uitkomst zijn. Bijvoorbeeld bij het stoffen en stofzuigen, het wassen van uw kleding en linnengoed. U bepaalt wat wij voor u doen. Zo houdt u de regie over uw eigen leven.

Volledig pakket thuis (VPT)

Indien u een indicatie heeft voor de WLZ kunt u in aanmerking komen voor een volledig pakket thuis (VPT). Bij Thuiszorg Alles in Zorg kunt u er dan voor kiezen om thuis de zorg te ontvangen die u anders in een instelling zou krijgen. Voor deze vorm van zorg betaalt u een eigen bijdrage via het CAK.

Advies en bemiddeling

Thuiszorg Alles in Zorg omringt u met zorg. Maar wij omringen onszelf ook met zorg door nauw samen te werken met een groot netwerk van gespecialiseerde zorgaanbieders. Op die manier blijven wij op de hoogte van de veranderende wet- en regelgeving en kunnen wij altijd precies die ondersteuning bieden waar u behoefte aan heeft. Wij adviseren u graag en brengen u desgewenst in contact met gespecialiseerde zorgverleners in de regio. Tevens heeft Thuiszorg Alles in Zorg een actief mantelzorgbeleid. Meer informatie kunt u hier vinden.

Verzorging

Hulp bij alledaagse handelingen zoals bijvoorbeeld opstaan, douchen, aankleden, eten en naar het toilet gaan.

Slaapdienst

Bij een slaapdienst komt de zorgverlener bij u thuis slapen. U heeft daarmee professionele zorg binnen handbereik, mocht dit nodig zijn. Een geruststellende gedachte, wat meestal al voldoende is voor een betere nachtrust. Zo kunt u het overdag veel beter volhouden.

Verpleging

Verpleegkundige zorg, zoals hulp bij gebruik van medicijnen, wondverzorging, katheters, beademing et cetera. Daarbij het continueren van de voorgeschreven zorg van huisarts, specialist of van de fysiotherapeut.

Waakdienst

Een waakdienst houdt in dat de zorgverlener niet gaat slapen, maar de hele nacht door oplet. Dit betekent ook dat u de hele nacht door een beroep kunt doen op deze zorgprofessional. Dat zorgt voor een extra veilig gevoel.

Terminale / palliatieven zorg

Zorg voor mensen die niet meer beter kunnen worden, zorg in de laatste levensfase voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn, maar ook de zorg voor familie en naasten van deze mensen. Zorg voor rust in de thuissituatie.

Begeleiding

Ondersteuning bij de zelfredzaamheid waardoor verwaarlozing of opname in een instelling kan worden voorkomen Tevens onderhouden wij contact met huisarts, specialist en andere hulpverleners om de zorg optimaal te laten verlopen.